ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ร่วมกับขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง การประกวดเต้นประเพลง (ทีมละ 3 ถึง 6 คน) สามารถติดตามรายละเอียด และโทรสอบถามการสมัครต่างๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-276541 ต่อ 16 ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ร่วมกับขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง การประกวดเต้นประเพลง (ทีมละ 3 ถึง 6 คน) สามารถติดตามรายละเอียด และโทรสอบถามการสมัครต่างๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-276541 ต่อ 16 ค่ะ

 

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ