ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ