ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 3 เดือน
                แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 3 เดือน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 3 เดือน. เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้มีเวลาการชำระภาษีมากขึ้น จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม กองคลัง อบต.บ้านเกาะ โทร 044-276541 ต่อ 14
 
 
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ