องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รายละเอียดแนบท้ายนี้)เอกสารที่เกี่ยวข้อง