องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศริบหลักประกันสัญญา

การริบหลักประกันสัญญา บริษัท ทองพูนวิวัฒน์ จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ขอแจ้งการริบหลักประกันสัญญา บริษัท ทองพูนวิวัฒน์ จำกัด  จำนวน 3 สัญญา (รายละเอียดแนบท้ายนี้)เอกสารที่เกี่ยวข้อง