องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

คู่มือประชาชน
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป รับเงินผู้สูงอายุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


รับเงินเบื้ยพิการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4
แจ้งรื้อถอนอาคาร ตาม มาตรา 39 ทวิ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


แจ้งดัดแปลงอาคาร ตามาตรา 39 ทวิ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4แจ้งการถมดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


แจ้งการขุดดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


แจ้งก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา 39 ทวิ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดยกเลิก บุคคลธรรมดา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดยกเลิก บริษัท


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดยกเลิก ต่างประเทศ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดยกเลิก กิจการร่วมค้า


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดเปลี่ยนแปลงบุคคลธรรมดา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดเปลี่ยนแปลงต่างประเทศ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


จดเปลี่ยนแปลงกิจการร่วมค้า


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4