องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

แผนการฝึกอบรมบุคลากร
  | 1   


แผนการฝึกอบรม ประจำปี 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4


แผนการฝึกอบรมบุคลากร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี