องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม


ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายให้กับพนักงาน

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัชรพล จอนเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เพื่อมอบนโยบาย ติดตามงาน ข้อสั่งการ และประชุมหารือข้อราชการอื่น