องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนายก และสมาชิก อบต.บ้านเกาะ 2564

ขอแสดงความยินดี  กับนายวัชรพล จอนเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ทั้ง 6 ท่าน เนื่องจาก กกต. ประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564กับนายวัชรพล จอนเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ทั้ง 6 ท่าน เนื่องจาก กกต. ประกาศ รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564