องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม


ผลิตหน้ากากผ้า 2563

ตามที่ อบต.บ้านเกาะ ได้ อบบรม ครู ก ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อให้ครู ก ไป เผยแพร่การทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง ขอบคุณ ครู ก และประชาชนในหมู่บ้านทุกท่าน ที่ร่วมใจกันผลิตหน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกันตัวเอง ในยามที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน #เราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน