อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา
อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
อบต.บ้านเกาะ ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของ อบต.

อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.85.80.239
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 58 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 796 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 796 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 427942 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
มหกรรมศิลปะนานาชาติ
อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 
ภาพกิจกรรม
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายให้กับพนักงาน
  11 ม.ค. 65 (12)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกแถลงนโยบาย
  11 ม.ค. 65 (10)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ขอแสดงความยินดีกับนายก และสมาชิก อบต.บ้านเกาะ 2564
  11 ม.ค. 65 (9)
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2564
  9 พ.ย. 64 (56)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       รับใบประกาศเกียรติบัตร ด้านจริยธรรม คุณธรรม
  19 ส.ค. 64 (88)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการท้องถิ่น”
  18 ส.ค. 64 (97)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยในปีงบประมาณ 2566 
  2.  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 
  3.  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 
  4.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
  5.  ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.ออนไลน์ 
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ e-GP

ข่าวสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  2.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.  ประกาศราคากลาง 
  4.  ประกาศราคากลาง 
  5.  ประกาศราคากลาง 
ประกาศผู้ชนะสอบราคา
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานการใช้งบประมาณ ปี 2563  
  2.  รายงานการใชังบประมาณปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 
  3.  รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 
  4.  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2561
  5.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 61-มิ.ย. 62)
ผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ปี 63  
  2.  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 
  3.  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 
  4.  รายงานแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
  5.  รายงานติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  
  2.  ประกาศริบหลักประกันสัญญา 
  3.  ประกาศริบหลักประกันสัญญา 
  4.  มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 64 
  5.  มาตรการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและผู้บริหาร ปี 64 
กิจการสภา
  1.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 
  2.  บันทึกรายงานการประชุมสภา 
  3.  บันทึกรายงานการประชุมสภา 
  4.  ประกาศรายงานการประชุมสภา 
  5.  บันทึกรายงานการประชุมสภา 
คำถามที่พบบ่อย
  1.  เบี้ยผู้พิการ ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละเท่าไหร่ 
  2.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละเท่าไหร่
  3.  หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง
  4.  หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
  5.  .เมื่อไหร่ วันไหน จะมีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

3591   แจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟโฮมเพลสซ. 5..>>> โดย ป้อม วันที่ 29 ก.ย. 6   อ่าน 85 ออกความเห็น 1
3590   แจ้งไฟถนนเสียจำนวน ๒ จุด..>>> โดย วันที่ 9 ก.ย. 64   อ่าน 98 ออกความเห็น 2
3589   ร้องเรียนถนนชำรุด โดย วันชัย ศรีโมสาร* วันที่ 12 ส.ค. 6   อ่าน 115 ออกความเห็น 4
3588   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 107 ออกความเห็น 0
3587   ขอไฟจราจรเขียวแดงจุดกลับรถหน้าอบต.บ้านเกาะด้วยค่ะ..>>> โดย กนกวรรณ* วันที่ 17 ก.ค. 6   อ่าน 102 ออกความเห็น 2  
  
  
  
  

ม.ค. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการประกาศสอบ
โดยประกาศสอบดูเดย์.com