ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นางสาวปฐพร  ยนจอหอ

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

063-2456329


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่) จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายทางบริเวณทางเข้าบ้านโคกไผ่น้อยถึงถนนด้านหลัง รพ.สต.ขนาย หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักกตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) บริเวณซอยข้างบริษัทนิสสันโคราช จำนวน หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณเลียบคลองช้าง หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอยเสาโทรศัพท์ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านเก่าซอย 13(บ้านลุงฟื้น) หมู่ที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (เดือน มิถุนยน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรณรงรค์สวมหมวกนิรภัย จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  4.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  6.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  7.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก(รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผย 5588 นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  8.  ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 9
  9.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  10.  ซื้อวัสดุจราจร (ป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และกระจกโค้งจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 2.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 3.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 4.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ๋อมแซมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางเลียบคลองหน้าหอพักนายสุนทร หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 5.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดห้องประชุมไร้สาย)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
 6.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์Traffy Fondue
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.200.82.149
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 52 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 290 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8847 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 451813 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550