อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา
อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
อบต.บ้านเกาะ ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของ อบต.

อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.234.211.61
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 801 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5076 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 424315 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
ประกาศสมัครับเลือกตั้ง
อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
 
ภาพกิจกรรม
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       รับใบประกาศเกียรติบัตร ด้านจริยธรรม คุณธรรม
  19 ส.ค. 64 (32)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการท้องถิ่น”
  18 ส.ค. 64 (34)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ถวายเทียนพรรษา 2563
  13 ส.ค. 64 (50)
 • อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ผลิตหน้ากากผ้า 2563
  13 ส.ค. 64 (37)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองช้าง 2563
  13 ส.ค. 64 (42)
  อบต.บ้านเกาะ นครราชสีมา อบต.บ้านเกาะ โคราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ โคราช
       ตรวจสารเสพติด ประจำปี 2564
  22 มิ.ย. 64 (38)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศผลการการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ  
  2.  ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต.บ้านเกาะ 2564
  3.  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ 
  4.  ประชาสัมพันธ์ การคำนวณภาษีป้าย  
  5.  ที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านเกาะ 
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ e-GP

ข่าวสอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  2.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.  ประกาศราคากลาง 
  4.  ประกาศราคากลาง 
  5.  ประกาศราคากลาง 
ประกาศผู้ชนะสอบราคา
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานการใช้งบประมาณ ปี 2563  
  2.  รายงานการใชังบประมาณปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 
  3.  รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 
  4.  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2561
  5.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 61-มิ.ย. 62)
ผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ปี 63  
  2.  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 
  3.  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 
  4.  รายงานแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
  5.  รายงานติดตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
ประกาศ-คำสั่ง
  1.  มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 64  
  2.  มาตรการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรและผู้บริหาร ปี 64 
  3.  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ปี 64 
  4.  มาตรการสร้างความโปร่งใส ปี 64 
  5.  มาตรการเปิดเผยข้อมูล ปี 64 
กิจการสภา
  1.  บันทึกรายงานการประชุมสภา  
  2.  ประกาศรายงานการประชุมสภา 
  3.  บันทึกรายงานการประชุมสภา 
  4.  ประกาศเปิดประชุม 
  5.  ประกาศเรียกประชุม 
คำถามที่พบบ่อย
  1.  เบี้ยผู้พิการ ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละเท่าไหร่ 
  2.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละเท่าไหร่
  3.  หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง
  4.  หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
  5.  .เมื่อไหร่ วันไหน จะมีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

3591   แจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟโฮมเพลสซ. 5..>>> โดย ป้อม วันที่ 29 ก.ย. 6   อ่าน 26 ออกความเห็น 1
3590   แจ้งไฟถนนเสียจำนวน ๒ จุด..>>> โดย วันที่ 9 ก.ย. 64   อ่าน 39 ออกความเห็น 2
3589   ร้องเรียนถนนชำรุด โดย วันชัย ศรีโมสาร* วันที่ 12 ส.ค. 6   อ่าน 60 ออกความเห็น 4
3588   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 33 ออกความเห็น 0
3587   ขอไฟจราจรเขียวแดงจุดกลับรถหน้าอบต.บ้านเกาะด้วยค่ะ..>>> โดย กนกวรรณ* วันที่ 17 ก.ค. 6   อ่าน 41 ออกความเห็น 1  
  
  
  
  

ต.ค. 2564
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการประกาศสอบ
โดยประกาศสอบดูเดย์.com